Trefniannau ar gyfer Ffwrnais Awen – Arrangements for Ffwrnais Awen

Canolfan y Mileniwm - Millenium Centre

Ffwrnais Awen yw’r cwmni theatr ieuenctid ym mae Caerdydd. Gofynwyd i mi ail drefnu traciau ar gyfer eu sioe gerdd yn 2013.

Ffwrnais Awen is the welsh youth theatre group in Cardiff bay. I was asked to re-arrange tracks for their 2013 show.

Mor wir ac Erioed – allan o’r sioe gerdd Y Gwylliaid, y Bonheddwr a’r Brain (Gai Toms)

Ffarwel – allan o’r sioe gerdd Y Gwylliaid, y Bonheddwr a’r Brain (Gai Toms)