Cerddoriaeth ar gyfer cyfres Dona Direidi – Music for Dona Direidi

Dona Direidi

Dyma sampl o’r gwaith oedd gofyn i mi ei wneud ar gyfer cyfres Dona Direidi i gwmni teledu Apollo.

Here is a sample of the work i did for the Dona Direidi series for Apollo television company.

Bwrw Glaw yn Sobor Iawn

Pen, Ysgwyddau, Coesau, Traed – Head, Shoulders, Knees and Toes