Côr Meibion Taf

Derbynnais gomisiwn yn y flwyddyn newydd i drefnu darn ar gyfer Côr Meibion Taf. Penderfynnais wneud trefniant o’r alaw werin Gymreig: Croen y Ddafad Felen. Mi fydd y côr yn perfformio y darn yng Ngwyl Fawr Aberteifi ynghyd â Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr eleni.

Dyma ein perfformiad yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Gaerfyrddin 2014 o’m comisiwn i:

Côr Meibion Taf

In the new year i received a commission from Côr Meibion Taf to arrange a piece. I decided to arrange the welsh folk song: Croen y Ddafad Felen, the choir hope to perform the piece as part of their program at Gwyl Fawr Aberteifi and the Eisteddfod this year.

Above is a recording of the performance