Am Ddrama

Dros y misoedd diwethaf, buais i yn cyd-weithio gyda Wynne Evans a chwmni Fflic yn gwneud nifer o drefniannau a backing tracks ar gyfer eu cyfres newydd nhw o Am Ddrama, lle bo Wynne yn ymweld â chasgliad o grwpiau amatur, ac yn eu helpu ar gyfer un perfformiad. Bydd y gyfres newydd yn cael ei ddarlledu diwedd y flwyddyn.

AmDdrama

 

For the last few months i’ve been making some backing tracks for Wynne Evans and Fflic television company in their production of a second series of Am Ddrama in which Wynne visits various amateur dramatic societies and aids them in a performance. The series begins at the end of the year.