Cantorion Rudsambee Singers

Ar ddiwedd mis Mawrth eleni, mi dderbynais i ebost wrth aelod o’r Rudsambee Singers o Gaeredin yn holi a oedd recordiad ar gael o Cariad – ¬†fy nghyfansoddiad buddugol yng nghystadleuaeth Tlws y Cerddor llynedd. […]