Am Ddrama

Dros y misoedd diwethaf, buais i yn cyd-weithio gyda Wynne Evans a chwmni Fflic yn gwneud nifer o drefniannau a backing tracks ar gyfer eu cyfres newydd nhw o Am Ddrama, lle bo Wynne yn […]