ABC – Llanllyfrau

Wedi llwyddiant y ddwy sioe arall wnaeth ABC, gofynodd Huw Foulkes, Trystan Ellis Moris ac Elin Llwyd i mi wneud gwaith ar gyfer eu sioe yr haf yma – Llanllyfrau. Cefais waith yn gwneud backing […]

Côr Meibion Taf

Derbynnais gomisiwn yn y flwyddyn newydd i drefnu darn ar gyfer Côr Meibion Taf. Penderfynnais wneud trefniant o’r alaw werin Gymreig: Croen y Ddafad Felen. Mi fydd y côr yn perfformio y darn yng Ngwyl […]

Am Ddrama

Dros y misoedd diwethaf, buais i yn cyd-weithio gyda Wynne Evans a chwmni Fflic yn gwneud nifer o drefniannau a backing tracks ar gyfer eu cyfres newydd nhw o Am Ddrama, lle bo Wynne yn […]